Etienne Vermeersch heeft veel betekend voor de secularisering en emancipatie van het streekje tussen Limburg en de noordzeekust. Hij staat daar te boek als man van de rede. Wanneer hij de boerka gevaarlijker noemt dan het hakenkruis, dan lijkt de tijd gekomen de staat van zijn rede eens onder de loep nemen.

Moslimfundamentalisme is net als elk ander fundamentalisme een gevaar voor samenleving en individu: daarover zijn we het eens. We zijn het er ook over eens dat het de taak van de rede is om het zoveel als mogelijk te ontmijnen.

Om dat efficiënt te doen moeten we het eerst begrijpen. Begrijpen doe je niet door je te laten leiden door angst en vooringenomenheid.

Je begrijpt de moslimfundamentalisme niet door te vloeken op Korancitaten, maar door te kijken naar de geopolitieke, ideologische en materiële omstandigheden waarin dat fundamentalisme ontstaat.

De boerka wordt in onze streek gedragen een 200-tal vrouwen die ofwel sociaal economische zijn achtergesteld, ofwel zich met hun boerka solidair verklaren met de achtergestelden. Deze sociaal economische achterstelling heeft zo haar effecten op de mentale gezondheid. Waar Vermeersch over zwijgt is dat het snel uitbreidend moslimfundamentalisme , inderdaad een probleem, aantoonbaar en rechtstreeks een gevolg is van een op hol geslagen kapitalisme.

Individuen en bevolkingsgroepen die het rechtstreekse slachtoffer zijn van dat wild galoperend kapitalisme ontwikkelen de meest gevaarlijke ziektebeelden: godsdienstfundamentalisme en nationalisme. Beiden woekeren in Vlaanderen. Het godsdienstfundamentalisme woekert bij de armen die niets te verliezen hebben, meestal immigranten. Het nationalisme woekert bij de rijken die bang zijn al wat ze hebben te verliezen. Beide symptomen zijn even dogmatisch, fundamentalistisch en machteloos om iets aan het virus van de ziekte zelf te doen. Boerka’s, zijn net als Vlaams nationalisme koortsige stuiptrekkingen van een dolgedraaid kapitalisme dat steeds meer slachtoffers maakt, dus allicht gaan we die symptomen ook steeds meer zien.

De grootste bedreiging op dit moment voor Europa is niet het oprukkend moslimfundamentalisme van de armsten, hand in hand met het oprukkend volksnationalisme van de rijksten. Het is de in een razend tempo toenemende kloof tussen rijk en arm. Het is deze kloof die hen opjaagt, en zolang die kloof niet gedicht wordt, of op zijn minst gestopt wordt, zal zowel het godsdienstfundamentalisme als het volksnationalisme alleen maar sneller gaan razen. De stem van Vermeersch is vandaag niet meer dan een laffe echo van iemand die deze kloof is ingesukkeld: bang voor de excessen van armsten, vlucht hij met zijn Gravensteen groep in de waanideeen van de rijksten.

Het lijkt nog steeds een onschuldig, wat schattig geloofje: dat Vlaamse onafhankelijkheid de Vlamingen zal beschermen tegen de uitwassen van het kapitalisme.

Maar tegenover de economische en ecologische schade van legalistische waanzinprojecten als het door Vlaams nationalisten gesteunde Uplace, zijn die 200 labiele/koppige/rebelse/slaafse moslima’s met hun boerka tot hier toe niet gevaarlijker dan een stel wildkampeerders.