2009 uitgeverij De Nieuwe Toneelbilbliotheek

Nachtevening/ De laatste Tragedie/ Een zonnige Verschrikking

Drie teksten in één boekje.  Is er leven na de tragedie en hoe ziet dat eruit? Postdramatisch theater is veilig en wel ingeburgerd vandaag, maar in welke tijd speelt de posttragedie? Is het daarvoor altijd al te laat? Of is dat een tijd die altijd nog moet komen? Kunnen we daar dan nu mee beginnen?

En kunnen we dan in één gezwind gebaar onze kortademige tijdsgeest een geheugen en een vooruitblik geven: de toestand is kritiek.

Lees meer over Nachtevening

Lees meer over Een Zonnige Verschrikking

Bestel het hier: De Nieuwe Toneelbibliotheek


“Nachtevening”
ging in premiere in de LODstudio te Gent op 11 november 2009. Het stuk werd geschreven op uitnodiging van Lod. 

Regie: Inne Goris
Muziek: Eavesdropper
Spel: Lieve Meeussen en Jorge Jauregui Allue

“De Laatste Tragedie” werd gespeeld op 23 maart 2005, op het colloquium “The tragedy, the tragic and the political” , aan het RITS in Brussel
Spel: Pieter De Buysser

“Een zonnige verschrikking” werd gespeeld op 29 oktober 2005 tijdens het colloquium: “Tragedie en tragiek, perspectiefwisselingen aan het begin van de 21ste eeuw”, aan de universiteit Antwerpen.
Spel: Sien Eggers, Gène Bervoets en Pieter De Buysser

Als je meer dan één boek wil kopen, stuur een mailtje naar post@pieterdebuysser.com
If you want to buy more than one book, please contact post@pieterdebuysser.com