pieter de buysser naam logo

Tekst: Pieter De Buysser
Een doorstelling van Pieter De Buysser en Stef Depover.

"Wanneer de Historie slaapt, spreekt ze in dromen: op het voorhoofd van het ingeslapen volk is het gesproken woord een sterrestelsel van bloed. Wanneer de Historie ontwaakt, wordt het beeld een daad, heeft het gesproken woord plaats: gaat tot de actie over.

Het gesproken woord verdient hetgeen jij droomt."
Octavio Paz,
Adelaar of zon ?

Een kleine doortocht buiten verdenking

Ter gelegenheid van deze tekst heb ik een klein zakwoordenboek gemaakt voor onderweg:

Vriegen (ww.) (vroog, gevrogen) Het vrije beheer van een verlicht verkeerde bewustzijnstoestand. Energiek gebruik maken van een realiteitsprincipe dat goede bedoelingen afstemt op harde feiten en vice versa. [zie ook: lupienen (lupiende, gelupiend): onoverdrachtelijk geloven, hopen als daad tout court]

Sutiel (bw.): Vanzelfsprekend plezier. Ontdane lichtheid. Het aangename aan het aangename gekoppeld. Onproductief, inefficient, onnuttig.

Zonap (v.) (mv. zonapppen): Studie en praktijk, bekwaamheid. Toepassing van de vermogens. De Vrije Zonappen. [etymologisch: Begin twintigste eeuw maakte Duchamp een einde aan de kunst. De daaropvolgende periode werd de dood van de kunst de kunst van het inpakken van de kunst voor verkoop. Kunst werd geperst tot symbolisch kapitaal. Jozef Beuys, John Cage e.a. verlichte dwazen, opgeruimde ruimtemeters kleefden er met hun tong nog aan maar hun handen waren al verder.
Zonap moet waaien, zonap trekt een scheur in de lucht, zonap barst uit het voorstellingsvermogen, zonap lekt, zonap is ootmoed, zonap klimt over zichzelf, zonap laat de dingen meer zijn dan ze zijn zonder dat ze ophouden te zijn wat ze zijn.
Onder deze naam voor het eerst toegepast in mei 2000.]

Zonapper: die het vermogen bezit zonap te scheppen.
(ww.): zonappen: zonapte, gezonapt: het toepassen, doorstaan, herkennen, scheppen, ontvangen, vermaken van zonap.

Padalistiek (m.): Het proper houden van de menselijke geschiedenis. Vroeger: politiek. Toen aan het begin van de eenentwintigste eeuw vastgesteld werd dat wat politiek genoemd werd al lang geen politiek meer was, omdat politiek bedreven wordt door het management van Unilever Global Systems, (U.G.S.), ontstonden de padalisten. De padalisten houden zich onledig met padalistieke taktieken, kleinschalig, ondergronds, gekreukt en onomkoombaar geschuifel met tekens, structuren en ideologieën vgl. tactische meikevers.

Klipsilieus: Lichtelijk geschift, haast onherkenbaar verliefd. Zeldzame toestand van enthousiasme en berusting, ontvankelijkheid en opstand. Etym: hierover zijn nog talloze discussies aan de gang, de op dit moment heersende hypothese luidt dat klipsilieus een afgeleide zou zijn van 1: de eclips van het absolute, van het aller onder het allerste, zo ver onder het allerste dat het nog onder buitener dan het buiten valt, buitener dan het allerste uiterste buiten, niet dit ook niet dat, geen afwezigheid van iets, geen ontkenning van wat is, maar buiten, allerbuitenste buiten, nochnoch 2: schandaleus geraakt zijn door de eclips, de klipsilieuze verlangt nog en nog naar nochnoch. De waarachtig klipisilieuze is niet in orde onder te brengen.

Aandringhaven: Plaats in een stad waar mensen kunnen komen aanspoelen, luisteren en kijken naar een aandringer. Zo'n tweeduizendvijfhonderd jaar al duiken her en der in de steden dergelijke plekken op. De aandringhaven is de plaats waar je je plaats verliest. Veelal een plankenvloer.

Aandringer: Hij/zij die zich beweegt en stellig stelt dat het moet. Natuurlijke biotoop: het vroegere theater. Bedreigde soort, cfr. De giraf.

Uit de tekst:

"Een vroege fietser draait de bocht om
Er moet een plek zijn die van niemand is,
Een gele Renault haalt hem in
Ik loop door de straat en zoek een gezicht
en vind de herinnering aan een gezicht
er moet een niet-plek zijn die van iedereen is.
De postbussen worden leeggehaald,
de eerste kranten doen hun ronde
ergens moet een onmenselijke plek zijn
ontoegankelijk en onmiddellijk
Gehandicapte Willem flitst in zijn rolstoel naar zijn beschutte werkplaats
Een aktetas wordt dichtgehouden,
een advocaat haast zich met zijn toga over zijn arm,
ergens voorbij het uiteinde heerst
-wie weet - een gespierde herinnering
aan een onvergrendeld gezicht,
de vrachtwagens van bakkerij Goossens
leveren hun voorgebakken pistolets,
een plek die bestaat waar ze zich terugtrekt,
een hond wordt uitgelaten
de plek die groeit in haar ontkenning,
Zoals bloed van zichzelf vloeit in het graf,
Zoals het gekende overgaat in het ongekende,
Zo loopt de plek onophoudelijk over in haar niet-plek
Er moet een plek zijn buiten kennen en niet-kennen
Alsof ze niet te vergelijken is.
Ik loop op de berm van de brede Boulevard,
ik loop op een rechte lijn,
op de boord van mijn machteloosheid,
rakelings langs een koele mateloze
andere nacht,
door mij heen schuift de kiezel van Cicero,
de eerste rat in een stad in de 14 de eeuw,
de verloren riem van de wachter van het Kapitool,
de Belgische kogel in het been van Commandante Marcos,
een eend vliegt op vanachter een herenhuis,
de eerste luiken worden opengetrokken,
er moet achter de ruines van het geheugen een plek zijn
achter de bouwval van de woorden,
een plek die overstag gaat,
die aankomt in haar vertrek,
in die plek
daar
in die plek die geen plaats vindt
moeten de schimmen van de geschiedenis hun vlees halen,
en eraan sterven als
aan iets veel te menselijks.

________

"De fantasie is het medium waardoor je oneindig wordt. (...) Wat voor gevoel, kennis of wil iemand heeft, hangt toch op de keper beschouwd af van de vraag hoe zijn fantasie is, dat wil zeggen: van de vraag hoe hij zichzelf weerspiegelt, namelijk in de fantasie. Fantasie is de oneindig makende weerspiegeling."
Kierkegaard, Ziekte tot de dood.
________

Een Montydoorstelling

Speciale dank aan de Monty-werkers en Elsemieke Scholte, Ernst Marechal, Liesbet Swings, Sara De Bosschere, Nele Venken, Daniel Janssens, Mathijs Van Alstein, Toon Van Ishoven, Judith Vindevogel en Sarah Vanagt.
Zeer speciale dank aan Henk Visch.