pieter de buysser naam logo

Geacht publiek,

Een jaar geleden viel een bundeltje brieven in mijn kelderverdieping.

Het bestond uit drie afzonderlijke stapels in eerder eigenzinnige maten en gewichten. Hoewel sommige onder de koffievlekken en de roet zaten, viel het me op dat ze een verzorging genoten hadden die vrouwenhanden verraadde.

Het bestond uit een negenvoud aan verschillende aansprekingen. Telkens aan een naamloos gebleven bestemmeling. Ik vermoedde dat het ging om liefdesverklaringen, afscheidsbrieven, kattebelletjes, gebeden, boodschappenlijstjes, geheugensteuntjes, omslachtige verzoekschriften of zelfs interne berichten van een huishouden. Allen gericht aan een ander die opgeroepen werd in de aansprekingen waarin hij afwezig bleef. Zo afwezig de aangesprokene, zo parmantig lieten de schrijfsters zich kennen. Met een gretigheid en een opgewekte sereniteit kletsten ze zich tot in het meest ondoorgrondelijk alledaagse. Alsof ze al zonder alsof in de werkelijkheid zelf binnen geraakten.
Ik ben beginnen vermoeden dat de voleindiging van De Kritiek van de Geraakte Rede ligt in een botervlootje.

Uw dienaar,
Lampe

Tekst en regie: Pieter De Buysser
Spel: Sien Eggers, Tine Embrechts, Ella Versaen, Dorien Van den Broeck en Julie Vandegard
Scenografie: Anouk De Clercq (m.m.v. Erwin De Muer en Designlab)
Productie: Lampe vzw, met de steun van KVS/de bottelarij en de Vlaamse Gemeenschap

Werd gespeeld van 9 januari tot 8 maart 2003.

rock2